מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני העיקריים בישראל. התוכנית נעדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו ומבטיחה לעובד, תשלום חודשי לכל ימי חייו בהגיעו לגיל הפרישה (64 לאישה, 67 לגבר).
הקרן מעניקה כיסוי ביטוחי במקרה נכות, המבטיח קצבה חודשית במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה. קרן הפנסיה כוללת גם פנסיית שארים, במקרה של מות העובד בטרם הגיעו לגיל הפרישה. במקרה זה שאריו של המבוטח יקבלו קצבה חודשית (שארים הינם בן או בת הזוג לרבות ידוע/ה בציבור וילדים עד גיל 21). הכיסוי לשארים בקרן פנסיה במסלול ברירת מחדל הינו גבוה ואופטימלי. העמית במסלול ברירת מחדל מבוטח בפנסיית שארים בשיעור של 60% מהשכר המבוטח לבן/בת הזוג לכל החיים ופנסיית שארים של 20% לכל יתום עד גיל 21 (לא יותר מ 100% מהשכר המבוטח). סכום זה שווה בערכו לרכישת ביטוח חיים בביטוח ממנהלים בגובה של כ-220 משכורות). נדגיש כי עלויות הביטוח בקרן הפנסיה נמוכות מאוד ביחס לרכישת סכום ביטוח מקביל במסגרת ביטוחי המנהלים.
במהלך השנים מתרחשים שינויים רבים אשר לעתים מצריכים התאמה של החיסכון הפנסיוני לצרכים חדשים. במקרה של החלפת מקום עבודה, במקרה של גידול בשכר, במקרה של שינוי במצב המשפחתי, נישואין, ילדים וכדומה. בכל המקרים הללו ונוספים חשוב לפנות למנהל ההסדר הפנסיוני ולקבל מידע שיאפשר לכם להפריש כספים לחיסכון פיננסי בהתאם לשינויים ולצרכים שעולים במהלך החיים ביעילות, בחכמה ובהתאם להעדפות האישיות.

כמה מפקידים לקרן פנסיה?
בהפקדות של שכירים: על חשבון העובד – עד 7% מהשכר החודשי ברוטו. על חשבון המעסיק – עד 7.5% לתגמולים וכן עד 8.33% לפיצויים. לאור הבטחת התשואה בקרן הפנסיה המקיפה ההפקדה החודשית מוגבלת בתקרה בגובה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (פרמיה מקסימלית של כ- 5,143 ₪).

תשואה מובטחת
קרן הפנסיה המקיפה הינו המוצר היחידי הנהנה כיום מהבטחת תשואה בשיעור 5.15% לשנה, על 30%-60% (תלוי גיל) מהחיסכון. ככל שהתשואה השנתית שהושגה בנוגע לסכומים אלה, תהיה נמוכה מ-5.15%, המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש כדי להבטיח תשואה של 5.15%, וככל שהתשואה שהושגה תהיה גבוהה מ-5.15% הקרנות יעבירו את ההפרש לקרן שתוקם לשם הבטחת תשואה עתידית והשלמת ההפרשים ככל שיידרש. נדגיש כי מדובר בהטבה משמעותית המעניקה מחד תשואה מובטחת בשיעור גבוה ומאידך הגנה יוצאת דופן על הצבירות מפני משברים בשוק ההון. הבטחת התשואה הינה בעלת משמעות יתרה לגבי מי שקרוב לגיל הפרישה בשל הסמיכות למימוש הכספים וסכומי הצבירות הגבוהות. בנוסף, גמלאים המקבלים קצבה מקרן הפנסיה ייהנו מקצבה פחות תנודתית, שכן שינוי זה צפוי להגדיל את יכולתם של מנהלי ההשקעות לעמוד ביעד התשואה בקלות רבה יותר.

מסלולי ביטוח
עמית בקרן הפנסיה רשאי לבחור ולשנות במהלך הדרך את מסלול הביטוח בהתאם למצבו המשפחתי ולצרכיו. מסלול הביטוח משפיע על שיעור הכיסוי לשאירים ולנכות, ועל החיסכון שיעמוד לרשותו בפרישה. כך לדוגמה קיימים מסלולים המבטיחים הגנה משופרת לתא המשפחתי לצד מסלולים עם ביטוח מופחת וחיסכון גבוה יותר. מומלץ לבחון היטב את על החלופות הקיימות במטרה לבצע התאמה לצרכים.

יתרונות קרן פנסיה
גמישות בבחירת מסלולי הביטוח, בהתאמה לצרכי הלקוח.
גמישות בבחירת מסלולי פנסיית זקנה בפרישה, בהתאמה למצבו האישי של הלקוח ולהעדפותיו.
עלויות נמוכות של כיסוי שאירים ונכות בהשוואה לביטוח מנהלים.
30%-60% מכספי הקרן מקבלים הגנת תשואה של 5.15% לשנה

 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה. בנוסף, החוסך בביטוח מנהלים יכול לרכוש ביטוח חיים למקרה פטירה וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה. הפוליסה מודולרית וניתן להתאים את הכיסויים הביטוחיים לצרכי המבוטח והתא המשפחתי.

ביטוח מנהלים הינו חוזה בין המבוטח וחברת הביטוח, הנקרא "פוליסת ביטוח". מאחר ומדובר בחוזה משפטי לכל דבר ועניין הרי שמרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה, אם קיים מקדם המרה לקצבה בפוליסה (הסכום אותו יש לשלם לקבלת 1 שקל קצבה חודשית לכל החיים) ומקדמי ההמרה בשוק השתנו, חברת הביטוח לא תוכל לשנות זאת בפוליסה קיימת אלא רק לגבי מבוטחים חדשים. כך גם לגבי הגדרות ביטוח למקרה פטירה או כיסוי לאובדן כושר עבודה אשר מרגע שנרכשו אינם ניתנים לשינוי (לטובה או לרעה) אלא במסגרת רכישת פוליסה אחרת.

 • ביטוח למקרה פטירה – בשונה מקרן פנסיה בה קיימים מסלולי ביטוח מובנים, בפוליסות ביטוח מנהלים מאז שנת 2004 המבוטח חייב לבצע פעולה אקטיבית לרכישת ביטוח למקרה פטירה. שארי מבוטח/ת שלא ירכשו ביטוח למקרה פטירה יקבלו רק את החיסכון הנצבר בפוליסה במועד הפטירה. לפיכך, חשוב לבצע בדיקת צרכים כדי לבחון את הצורך הביטוחי של התא המשפחתי ולרכוש סכום ביטוח העונה לצרכים אלו. סכום הביטוח בביטוח מנהלים משולם כסכום חד-פעמי (בדרך כלל) פטור ממס (למעט רכיב הפיצויים ככל וקיים בסכום הביטוח).
 • אובדן כושר עבודה – במסגרת פוליסת ביטוח המנהלים ניתן לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה. גם במקרה זה כמו בביטוח למקרה פטירה יש לבצע פעולה אקטיבית של רכישת הביטוח הבסיסי וההרחבות הנדרשות. הכיסוי לאובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים בו נרחיב בפרקים הבאים (הגנות ביטוחיות) משופר ביחס לכיסוי בקרן הפנסיה מאחר והוא מאפשר הרחבת הכיסוי לכיסוי עיסוק "ספציפי" של המבוטח ולא לכל עיסוק בו המבוטח/ת יכולים לעסוק בו.
 • בעבר (עד שנת 2012) חברות הביטוח שיווקו פוליסות שהבטיחו כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה, דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה (מקדם המרה מובטח). החל מ-2013 כל המבוטחים החדשים בפוליסת ביטוח מנהלים אינם נהנים ממקדם המרה מובטח, וגובה תשלומי הפנסיה שלהם יושפע, בין היתר, משינויים בתוחלת החיים.

מה משפיע על גובה התשלום שמקבלים לאחר הפרישה?
גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה ו/או על פי אקטואריה עדכנית. גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 בפוליסות הוניות (משמע הכספים הצבורים בה מיועדים כהון בלבד) נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים, עד גיל הפרישה.
סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון:

 • משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו)
 • רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה
 • שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון)
 • גובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.
  כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה, ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת קבלת הקצבה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים (20 שנים) ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, מוטביו (מי שזכאי בהתאם לבחירת המבוטח לקבל את כספי הפנסיה שלו לאחר מותו) יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).
 •  

סוג פוליסה

מקדם

הערות

ביטוח מנהלים לקצבה שהחלה ב  01/92 – 05/01 (המקדם מובטח)

גבר (גיל 67) – כ- 158

מקדמי הקצבה במסלול ברירת המחדל- הבטחה של 120 תשלומים, בהנחת תשואה נטו (לאחר ניכוי דמי ניהול) של 2.5% (יעד תשואה ברוטו של התוכנית הוא כ- 3.71%).

אישה (גיל 67) – כ- 174

ביטוח מנהלים לקצבה שהחלה ב 06/01 – 12/03 (מקדם מובטח)

גבר (גיל 67) – כ- 197

מקדמי הקצבה במסלול ברירת המחדל- הבטחה של 240 תשלומים, בהנחת תשואה נטו (לאחר ניכוי דמי ניהול) של 3.5% ( יעד תשואה ברוטו של התוכנית 4%).

אישה (גיל 67)  – כ- 199

ביטוח מנהלים לקצבה שהחלה ב 01/04 – 12/12 (מקדם מובטח)

גבר (גיל 67) – כ- 197

מקדמי הקצבה במסלול ברירת המחדל- הבטחה של 240 תשלומים, בהנחת תשואה נטו (לאחר ניכוי דמי ניהול) של 3.5% (יעד תשואה ברוטו של התוכנית 4%).

אישה (גיל 67) – כ- 204

ביטוח מנהלים לקצבה שהחלה מ  1/13 (אין מקדם קצבה מובטח. המקדם נקבע בפרישה לפנסיה ולא לפני גיל 60)

גבר (גיל 67) – כ- 201

 

אישה (גיל 67) – כ- 220

מקדם הקצבה בביטוחי מנהלים (עד 2013)
מקדם קצבה הוא נתון המבקש המשקף את תוחלת החיים הממוצעת ולהגדיר באמצעותו את גובה התשלום החודשי שתקבלו בעת פרישה לגמלאות. ככל שמקדם הקצבה יהיה נמוך יותר, הקצבה שלכם תהיה גבוהה יותר. לדוגמה, בהנחה שהמקדם שלכם הינו 200 וצברתם בחיסכון מיליון שקלים, נחלק את הצבירה במקדם הקצבה – במקרה הזה מיליון חלקי 200 – ונקבל את הקצבה החודשית בסך 5,000 ש"ח.
בקרן הפנסיה, מקדם הקצבה ייקבע ערב הפרישה לפנסיה וגם לאחריו, ויושפע בהמשך משינויים בתוחלת החיים (שעולים ככל שחולף הזמן), מתחזית התשואה שנקבעה על ידי רשות שוק ההון ומהתשואה שתושג בפועל על ידי מנהלי ההשקעות של קרן הפנסיה.
בביטוחי המנהלים (עד 2013 מאז לא ניתן לרכוש מקדמים מובטחים), מקדם הקצבה נקבע במועד בו רכשת את ביטוח המנהלים ומאותו מועד מקדם הקצבה לא יושפע משינוים בתוחלת החיים.

 

 

 

עקב עליה בתחזית תוחלת החיים, מקדם

הקצבה גדל ככל שחלפו השנים. כך למשל, מי שרכש בשנות ה-90 פוליסה זכאי למקדם של 157 (לגבר) לעומת מי שרכש החל מיוני 2001 זכאי למקדם של 200 (לגבר) במסלול ברירת המחדל. מובן מאליו כי ככל שמקדם הקצבה גבוה יותר הקצבה תהיה נמוכה יותר.

טבלאות מקדמי הקצבה
להלן מקדמי הקצבה בביטוחי מנהלים שנרכשו בשנים שונות. המקדמים המפורטים להלן הם במסלולי ברירות המחדל המבטיחים קצבה למבוטח או למבוטחת לכל החיים, עם הבטחה מינימלית ליורשים של 120 קצבאות בפוליסות שהחלו 1992-2001 ו-240 בפוליסות שהחלו מ-7/2001 ואילך.

קופת גמל

קופת גמל היא תוכנית לחיסכון ארוך טווח המבוססת על חיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוח. זאת לעומת אפיקי חיסכון פנסיוני אחרים כגון: ביטוח מנהלים וקרן פנסיה הכוללים ביטוח חיים (ריסק) וביטוח אובדן כושר עבודה.

 • חיסכון פנסיוני – הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים.
 • דמי ניהול – החברה המנהלת גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה.
 • מאחר וקופות הגמל אינן מעניקות קצבה בפרישה, יהיה על העמית לנייד בגיל הפרישה את הכספים לקופת ביטוח 'משלמת', ממנה יקבל קצבה חודשית לאחר פרישתו. אפשרות אחרת היא להוון את הקצבה (כלומר, לקבל סכום חד פעמי), זאת עפ"י תקנות המס ובהתאם להעדפותיו.

 

השוואות בין המוצרים

 

 

 

 

 

 

השוואה בין המוצרים הפנסיונים השונים

 

קופת גמל

ביטוח מנהלים

קרן פנסיה

דמי ניהול

גבוהים

גבוהים

נמוכים

מקדם המרה לקצבה

אין מקדם קצבה

בתוכניות ותיקות קיימים מקדמי קצבה מובטחים בכל המסלולים. בתוכניות חדשות (2013 והלאה) מקדמי הקצבה נקבעים סמוך לגיל הפרישה בדומה למצב בקרנות הפנסיה

בקרנות פנסיה לא ניתן להבטיח את המקדם והוא נקבע סמוךלגיל הפרישה בדומה לביטוח מנהלים חדש (2013 והלאה)

מסלולי ביטוח

אין מסלולי ביטוח

גמישות מלאה בבחירת סכום הביטוח והתאמתו לצרכים המשתנים על ציר הזמן

ישנם מספר מסלולי ביטוח מובנים

הזכאות לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה

בהתאם לפוליסה הנרכשת

זכאות בכפוף לכך שהעובדים אינם יכולים לעסוק בעיסוקם האחרון או במקצוע ספציפי שבו בוטחו

זכאות בכפוף לכך שהעובדים אינם יכולים לעסוק בעיסוק סביר אחר בהתאם לניסיונם, להשכלתם ולהכשרתם

כיסוי ביטוחי למקרה פטירה

תשלום הצבירה למוטבים, הפיצויים משולמים לשאירים על פי חוק

תשלום של סכום ביטוח חד-פעמי.
סכום הביטוח המשולם למוטבים פטור ממס כל עוד המוטבים הם היורשים על-פי חוק (בן/בת זוג וילדים)
עלות יקרה

תשלום פנסיית שאירים לכל החיים על פי התקנות  לבן/בת זוג וילדים עד גיל 21.
עלות זולה

סבסוד ממשלתי

אין סובסידיה, 100% מהכספים מושקעים בשוק ההון

אין סובסידיה, 100% מהכספים מושקעים בשוק ההון

עד 30% מהחיסכון נהנה מסובסידיה ממשלתית כך שמובטחת תשואה של 5.15% לשנה צמוד למדד. פנסיונרים נהנים מתשואה מובטחת על 60% מצבירת החיסכון בריבית של 5.15% צמוד למדד

תשואה דמוגרפית

לא רלוונטי

אין איזון אקטוארי

על בסיס קבוצתי של עמיתי קרן הפנסיה בה חברים המבוטחים. האיזון הדמוגרפי משפיע על הצבירה

אופן התקשרות

תקנון הניתן לשינוי

חוזה משפטי בלתי ניתן לשינוי.

תקנון הניתן לשינוי

 

רצוי לבקש בפגישה עם מנהל ההסדר תחזית חיסכון (סימולציה) בה כל החיסכון מופקד בקרן פנסיה ותחזית בה כל החיסכון מופקד בביטוח מנהלים עם אותו סכום ביטוח חיים כמו בקרן הפנסיה. השוואה הזו תסייע ותקל עליכם בקבלת ההחלטה מהו המוצר העיקרי שעליו יתבסס החיסכון הפנסיוני שלכם.

השוואה בין ביטוחי מנהלים וקרנות הפנסיה
בקרנות הפנסיה החדשות (החל משנת 1995), מקדם הקצבה נקבע בעת הפרישה, בהתאם לתוחלת החיים המעודכנת באותה עת. לעומתן, ביטוחי מנהלים שנמכרו בעבר כללו מקדם קצבה מובטח – שנקבע מראש, ללא קשר לתוחלת החיים הצפויה באותה נקודת זמן.
מקדם קצבה הוא נתון המבקש המשקף את תוחלת החיים הממוצעת ולהגדיר באמצעותו את גובה התשלום החודשי שתקבלו בעת פרישה לגמלאות. ככל שמקדם הקצבה יהיה נמוך יותר, הקצבה שלכם תהיה גבוהה יותר. לדוגמה, בהנחה שהמקדם הינו 200 וצברתם בחיסכון מיליון שקלים, נחלק את הצבירה במקדם הקצבה – במקרה הזה מיליון חלקי 200 – ונקבל את הקצבה החודשים בסך 5,000 ש"ח.
עם השנים הוכנסו בפוליסות ביטוח המנהלים שינויים, העיקריים שבהם ביוני 2001 ובינואר 2013. עד יוני 2001 פוליסות המנהלים נהנו ממקדם קצבה שלא הביא בחשבון את העלייה בתוחלת החיים. החל מיוני 2001 עודכנו לוחות התמותה מה שהוביל לכך שחברות הביטוח הגדילו את מקדמי הקצבה, תוך התחשבות בעלייה בתוחלת החיים, והפכו אותם למדורגים – כך שהקצבה פחתה ככל שגיל הפרישה רחוק יותר.
בינואר 2013 עקב העלייה בתוחלת החיים הופסק שיווק פוליסות ביטוח המנהלים עם מקדם מובטח.
לעניין פוליסות ביטוח המנהלים שנרכשו לפני 2001, אנו סבורים כי מקדמי הקצבה בפוליסות אלו טובים יותר לעומת קרן הפנסיה (157 לגבר לגיל 67 לעומת 200 בקרן הפנסיה ו-188 לאישה ביחס ל-220 בקרן הפנסיה). למרות מקדם זה יש הטוענים כי העדיפות של הפוליסות הוותיקות האלה על קרן הפנסיה עדיין לא חד-משמעית. הדבר תלוי בגורמים רבים נוספים, כמו היחס בין ביטוח וחיסכון שהיה נהוג בפוליסות אלו שכללו עלויות ביטוח יקרות מאוד ומצבו הבריאותי של החוסך – כך ששאלת כדאיות המעבר מצריכה ייעוץ אישי. למען הסר ספק נציין כי אנו רואים ערך רב במקדם הקצבה בפוליסות אלו ביחס לחלופות אפשריות לרבות קרן פנסיה חדשה.

השיפור מתמתן
ניתוח שביצע האקטואר אליאור וייסברג מראה כי כמעט לא חלו שינויים ביחס שבין המקדמים של קרנות הפנסיה לאלה שבביטוח המנהלים בעשור האחרון. ב-2019 המקדמים בקרן הפנסיה אמנם גבוהים יותר לעומת עשור קודם ואולם הפער בין קרנות הפנסיה לביטוח המנהלים נשאר דומה. לדברי ויסברג, היחס בין המקדמים לא השתנה ב-18 השנים האחרונות, מאז שנת 2001.
המסקנה של ויסברג מהניתוח היא כי "המבוטחים שהחליטו להצטרף לביטוח המנהלים ב-2001, תוך ידיעה כי מקדם הקצבה שלהם מובטח לעומת זה שבקרנות הפנסיה, למעשה לא שיפרו את מצבם הפנסיוני". לדבריו, קצב העלייה בתוחלת החיים מתמתן בעקביות בשנים האחרונות – ומחקרי התמותה במדינות המפותחות, באירופה וארה"ב, אף מראים עצירה בשיפור תוחלת החיים.
עוד אומר ויסברג כי לפי בדיקת התפתחות תוחלת החיים בישראל ב-38 השנים האחרונות, ככל שהגיל עולה – כך קטן הגידול בתוחלת החיים. כך למשל, על פני אותה תקופה, תוחלת החיים של תינוק שרק נולד עלתה בכ-2.5 שנים בממוצע בעשור – לעומת 0.7 שנים בלבד בממוצע לאדם בן 80.
"ההתקדמות בתוחלת החיים לאנשים מבוגרים איטית מאוד, ולכן לא נראה בעתיד הקרוב כי הפערים ייסגרו, אלא אם תהיה פריצת דרך מדעית שתפחית משמעותית את התמותה באחד מגורמיו העיקריים: מחלות לב ודם, סרטן ושבץ מוחי", מפרט ויסברג. "ידוע שסרטן אינה מחלה אחת אלא מספר רב של מחלות, ולכן הדברה מלאה של מחלה זו תיארך זמן רב. בנוגע למחלות לב, היתה התקדמות גדולה מאוד בתחום זה וכיום קיימת האטה בקצב ההתקדמות, ולכן קשה לצפות שיפור משמעותי בתחום זה.

עוד יתרונות: דמי ניהול וריבית מובטחת
פרט למקדמי הקצבה, לקרן הפנסיה יתרונות נוספים לעומת ביטוח המנהלים. אחד מהם הוא הקצאת אג"ח ייעודיות עם ריבית מובטחת הנושאות ריבית מובטחת של 4.86% (עד אוקטובר 22 ולאחר מכן תשואה מובטחת של 5.15%), שמקבלים מקבלי קצבה בקרנות הפנסיה, על שיעור של 30%-60% מכספי החיסכון של הפורש מה שמגדיל, את הפער לפי וייסברג לטובת מקדם הפנסיה לעומת הביטוח, בכ-2.5% נוספים.
כך גם דמי הניהול בקרנות הפנסיה נמוכים באופן משמעותי ביחס לביטוחי המנהלים (פער של כ-1% לשנה) לעומת ביטוחי המנהלים. יתרון נוסף הוא העלויות של פנסיית השארים והנכות, שנמוכות משמעותית בקרנות הפנסיה לעומת ביטוח המנהלים. דמי ניהול נמוכים משמעותית לצד עלויות ביטוח נמוכות ועודף תשואה מבטיחים יתרות חיסכון גדולות משמעותית.

 

 

 

גיא וולף.

CFP מתכנן פיננסי מוסמך

מתכנן פרישה ומנהל מקצועי, עמיתים ניהול הסדרים

סגירת תפריט