גילוי נאות לסוכן ביטוח תאגיד פנסיוני (לפי סעיף 21 (א) לחוק הפיקוח על העיסוק הפנסיוני)

 

1.     אנו, עמיתים ח.י סוכנות לביטוח בע"מ, סוכנות בעלת רישיון בענף הביטוח הפנסיוני, כמשמעות החוק שחל לגבינו ואשר מכוחו ניתן רישיוננו זה, ואיננו חברה למתן יעוץ פנסיוני.       

 

2.     במסגרת רישיוננו כסוכנות בענף הפנסיוני, אנו קשורים בחוזים כדין עם רשימת הגופים המוסדיים הבאים, ואשר את מוצריהם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים.

 

2.1.  פניקס, איילון, מגדל, מנורה, הראל, הכשרת הישוב, אלטשולר שחם, מור , כלל, ילין   לפידות, אקסלנס, אנליסט, סלייס, מיטב – ביחס לסוגי המוצרים הפנסיונים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים.

2.2.  פניקס, איילון, מגדל, מנורה, הראל, הכשרת הישוב, אלטשולר שחם, מור , כלל, ילין לפידות

 

·       איננו עוסקים בשיווק ואנו , לרבות העובדים מטעמנו, לא ממליצים לגבי מוצרים פנסיוניים של גופים מוסדיים אחרים ונוספים מאלה הרשומים למעלה, ושעימם אנו בקשרי הפצה וזכאים מהם לתשלומי עמלות.

 

3.     יש לנו, כסוכנות, זיקה לכל המוצרים הפנסיונים אותם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים, שכן הסוכנות זכאית לתשלומי עמלות לפי הסכמי הפצה כאמור, ועל כן עשוי להיות לנו ולמי מטעמנו העדפה לשווק סוג מוצר אחד על פני סוג מוצר פנסיוני אחר, או מוצר של גוף מסויים על פני מוצר פנסיוני של גוף מוסדי אחר

 

 

בברכה,

 

יוסי חכמון, מנכ"ל ובעלים 

סגירת תפריט