קרן פנסיה או ביטוח מנהלים –
כיצד לבחור נכון בין שני הפתרונות הפופולאריים לחיסכון לגיל פרישה

קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים הם פתרונות פופולאריים לחיסכון פנסיוני. לכל אחד מהם יתרונות מסוימים שכדאי להכיר על מנת להבין את ההמלצות שאתם מקבלים ולבחור את הפתרון הנכון בשבילכם.

ההבדל היסודי בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים הוא מבני: קרן פנסיה היא תוכנית הדדית וביטוח מנהלים הינו חוזה אישי. קרן פנסיה כפופה לתקנון שעשוי להשתנות מעת לעת, ביטוח מנהלים כפוף להסכם בין המבוטח לחברת הביטוח שתנאיו אינם יכולים להשתנות.
במהלך החיים עשויות להיות לכם כמה וכמה תוכניות פנסיה, כולל שילוב בין קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.
בתנאים מסוימים ניתן לעבור בין תוכניות פנסיה.

חשוב לדעת

• גם קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים כפופים לשיעור ההכנסה של המבוטח.
• שני הפתרונות שייכים לעולם החיסכון הפנסיוני ומעניקים הטבות ויתרונות מס לחוסכים.
• בשני הפתרונות קיימת אפשרות להשתתפות מעסיק בצבירה לחיסכון עפ"י הקבוע בחוק.
• שני הפתרונות הופכים לנזילים לאחר גיל הפרישה ומעניקים קצבה חודשית.

הכיסויים

שתי התוכניות, גם קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים, מציעות שלושה מרכיבים בתוכנית אחת:
• צבירה לפנסיה
• ביטוח חיים / שאירים
• ביטוח אובדן כושר עבודה / נכות
בכל תוכנית ניתן לבנות תמהיל מותאם אישית של הרכיבים. לדוגמא, מי שיש לו ביטוח חיים פרטי (ריסק) יכול לוותר על חלק מרכיב ביטוח החיים בתוכנית הפנסיה.
בקופת גמל, פתרון נוסף לחיסכון פנסיוני, קיים רק מרכיב של צבירה.

מסלולים ותשואות

שתי התוכניות מאפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים ברמות סיכון שונות. פירוט ההשקעות בכל מסלול כפוף להחלטות מנהלי המוצר, לכן תמיד יש לבחון כל פתרון – קרן פנסיה או ביטוח מנהלים – גם בפני עצמו מול מדיניות ההשקעות של מנהלי המוצר.
בקרן פנסיה מחוייבים מנהלי הקרן להשקיע חלק מסויים של החסכונות באפיקי השקעה נטולי סיכון המעניקים תשואה קבועה שאינה תלויה בתנודתיות של שוק ההון.

דמי ניהול ועמלות

קיימים הבדלים משמעותיים בדמי הניהול המירביים בכל אחת מן התוכניות. יחד עם זאת ניתן לקיים מו"מ להורדת דמי הניהול.
• דמי ניהול מירביים בקרן פנסיה: 6% מההפקדות החודשיות, 0.5% מסך החיסכון הצבור.
• דמי ניהול מירביים בביטוח מנהלים: 4% מההפקדות החודשיות, 1.05% מסך החיסכון הצבור.

עם החלת חוק פנסיה חובה, התקף היום גם לשכירים וגם לעצמאיים, על כל אזרח לפתוח תוכנית חיסכון פנסיוני – קרן פנסיה או ביטוח מנהלים (ניתן גם קופת גמל) – עם כניסתו למעגל העבודה (העבודה הראשונה). בשלב זה בדרך כלל עדיף לבחור בקרן פנסיה.
כאמור, במהלך הקריירה עשוי להיווצר צורך בהרחבת מערך הפתרונות הפנסיוניים, או בשינויים במבנה החיסכון הפנסיוני. במקרים אלה מגוון השיקולים – הן עפ"י תנאי השוק בכל מצב והן ע"י צרכים אישיים של כל מבוטח – הוא גדול והבחירה מורכבת.

הצוות המקצועי של עמיתים מלווה את הלקוחות לאורך כל הדרך, ומתאים החיסכון הפנסיוני לצרכים המשתנים.

סגירת תפריט