קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני העומדים לרשותכם בבואכם לבנות חיסכון פנסיוני מותאם אישית. להלן סקירה מקצועית ומקיפה אודות קרן פנסיה.

בעבר עמדו לרשות המבוטחים מגוון קרנות פנסיה כגון קרן פנסיה תקציבית וקרנות פנסיה ותיקות. כיום ניתן להצטרף אך ורק לקרנות פנסיה חדשות, כך שהסקירה שלפניכם תיתן מידע רלוונטי רק על קרנות אלה.

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה פועלת על בסיס ביטוח הדדי. העמיתים בקרן הפנסיה בעצם מבטחים אחד את השני, דבר המחייב את מנהל הקרן לפעול באחריות יתרה בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים.

הסכומים הנצברים בקרן הפנסיה משולמים לעמית עם הגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק, בצורה של קצבה חודשית, לכל ימי חייו. 

יתרונות קרן פנסיה

מבנה השקעות
מבנה ההשקעות של קרנות פנסיה מורכב מ- 30% אגרות חוב מיועדות ומ- 70% השקעות בשוק ההון. מבנה זה מספק תשואה מובטחת לעמיתים בקרן.

עלויות מוזלות
גם דמי הניהול וגם העלויות בגין קצבת הנכות והשארים הינם נמוכים יחסים לאפיקי הפנסיה המקבילים כגון ביטוח מנהלים.

מגוון מסלולי ביטוח
בכל קרן פנסיה קיימים מספר מסלולי ביטוח מהם יכול העמית לבחור לפי צרכיו כגון מסלול מוטה שארים, מסלול מוטה חיסכון ועוד.

מגוון מסלולי השקעות
כל חוסך יכול לבחור במסלול ההשקעות המתאים לו לפי רמות הסיכון השונות וצרכיו.

עם זאת, חשוב לזכור כי לקרן פנסיה יש גם מספר חסרונות החיסרון הראשון מתבטא בכך שקרן פנסיה מבוססת על תקנון שניתן לשינוי, כך שהתנאים בקרן אינם מובטחים לאורך שנות החיסכון. החיסרון השני הוא שלקרנות פנסיה אין מקדם קצבה מובטח, כך שהקצבה החודשית בגיל הפרישה אינה ידועה מראש ועלולה להשתנות עקב גורמים שונים כגון שינויים בתוחלת החיים. החסרון השלישי מתבטא בכיסוי הביטוחי למקרה של נכות מכיוון שבמקרה כזה אין מענה מלא באמצעות קרן הפנסיה, וזכאות העמית לקצבת נכות נקבעת על ידי ועדה מיוחדת.

מהן סוגי קרנות הפנסיה העומדות כיום לרשות המבוטחים?

לרשותכם עומדים שני סוגים של קרנות פנסיה

1. קרן פנסיה חדשה מקיפה 
קרן פנסיה המעניקה למבוטח גם מסלול חיסכון שסופו להיתרגם לקצבה חודשית עם הגיעו לגיל הפנסיה, וגם כיסויים ביטוחיים למקרים של אובדן כושר עבודה ומוות בטרם עת.

2. קרן פנסיה חדשה כללית
קרן פנסיה המשמשת רק כאפיק חיסכון, ולרוב משמשת אנשים המעוניינים בחיסכון פנסיוני לשכרם מעבר לתקרת ההפקדות לקרן הפנסיה הקבועה בחוק.

יתרונות וחסרונות

היתרון המשמעותי בקרן פנסיה הוא המחיר הזול יחסית אותו משלמים העמיתים כתוצאה מהביטוח ההדדי עליו מבוססת הקרן. החיסרון אף הוא נעוץ בביטוח ההדדי, מכיוון שהסיכונים הביטוחיים חלים על העמיתים עצמם ולא על גוף חיצוני.
 

הפקדות

שכירים
כאשר מדובר בעובד שכיר, הפקדות דמי התגמולים לקרן הפנסיה נחלקות בין העובד ובין המעסיק: 6% מופרשים על ידי המעסיק, 5.5% מופרשים על ידי העובד, כך שבסך הכל 11.5% משכר העובד מופרשים כתגמולים. בנוסף לכך, המעסיק מפריש 8.33% למרכיב הפיצויים.
 
על פי הקבוע בחוק, הפקדות העובד והמעסיק יחד לא יעלו על 22.83% מהשכר החודשי של העובד, או על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.

עצמאיים
במקרה של עובד עצמאי כל התשלומים מתבצעים על ידי העובד עצמו, והוא רשאי להפקיד עד 16% מהכנסתו החודשית, לפי תקרת ההפקדה המותרת על פי חוק.

הטבות מס

מכיוון שמדינת ישראל מעוניינת לעודד צבירה של חיסכון פנסיוני לתקופת הפרישה, גם שכירים וגם עצמאיים המפקידים כספים לאפיקי חיסכון פנסיוניים זכאים להטבות מס שונות.

כיצד בוחרים קרן פנסיה?

כאשר באים לבחור קרן פנסיה חשוב לשים לב למספר קריטריונים:

איכות הניהול
מכיוון שמדובר בקרן פנסיה בה הסיכונים הביטוחיים משפיעים באופן ישיר על העמיתים, חשוב לבחור גוף מנהל שידע לעשות את ההחלטות הנכונות וייקח בחשבון מגוון גורמים כגון רמת הסיכון, תקופת החיסכון, אפיקי השקעה אפשריים ועוד.

איכות השירות
כמו בכל מוצר, גם כאן מגיע לכם את השירות הטוב ביותר, בייחוד שאיכות השירות בקרן הפנסיה משפיעה בסופו של דבר על העתיד שלכם. על הגוף המנהל לעמוד לרשותכם בכל שאלה, ולהתאים את תנאי הקרן לדינאמיות המאפיינת את חייכם.

עלות דמי ניהול
דמי הניהול בקרנות פנסיה נמוכים יחסית .עם זאת חשוב לדעת שדמי הניהול ניתנים למיקוח וכי חשוב להתמקח מכיוון שככל שדמי הניהול יהיו נמוכים יותר, סך החיסכון יעלה.

קרן פנסיה בעמיתים ניהול הסדרים פנסיונים

עולם ניהול קרנות הפנסיה הוא עולם מקצועי הדורש ידע רחב וניסיון עשיר.

בבואכם לבחור קרן פנסיה איך תדעו שאתם בוחרים את הקרן הטובה ביותר לצרכיכם וכי כל הנתונים עובדים לטובתכם?

בעמיתים ניהול הסדרים פנסיונים אנו מעמידים לרשותכם מומחים שנמצאים בצד שלכם, מעין יועצים פרטיים.

המומחים שלנו ידעו לפרוש בפניכם את מגוון קרנות הפנסיה הקיימות בשוק, להמליץ על גוף מנהל, לייעץ לגבי דמי הניהול ולדאוג לכך שהקרן תתאים בדיוק לצרכים שלכם.

סגירת תפריט