פתרונות ביטוח בריאות פרטי משלימים את הכיסוי הממלכתי ושב"ן של קופות החולים.
ביטוח סיעודי מספק הגנה למצב סיעודי כתוצאה מזקנה, תאונה או מחלה.

כאזרחי ישראל אתם נהנים מביטוח בריאות ממלכתי איכותי עם סל שירותי רפואה מקיף ורחב ללא תשלום. כמו רוב גדול של הישראלים אתם ודאי גם חברים בקופת חולים ומשלמים סכום חודשי על שב"ן (שירותי בריאות נוספים).
שני ביטוחים אלו מכסים את מרבית הצרכים הרפואיים השוטפים של כל אדם וכל משפחה. אבל מה קורה אם חלילה נוצר צורך רפואי שאינו מכוסה ע"י הביטוח הממלכתי ושב"ן?
בדיוק בשביל זה יש את הרובד השלישי – ביטוח בריאות פרטי של חברות הביטוח.

ביטוח בריאות פרטי הוא, הלכה למעשה, הביטוח המשלים שמכסה את כל מה שאינו מכוסה במסגרות האחרות – הממלכתית ושב"ן.

קיימות 3 פוליסות ביטוח בריאות פרטי

הפוליסה הבסיסית היא ביטוח בריאות פרטי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח.
מי שרוכש את הפוליסה הבסיסית יכול להוסיף לה מספר מרכיבים:
• כיסוי להשתלות בארץ ובחו"ל
• כיסוי לתרופות שמחוץ לסל הבריאות הממלכתי
• כיסוי אמבולטורי לבדיקות מתקדמות כגון MRI, CT, בדיקות הריון ועוד
כיסויים אלה מבטיחים שיפוי (החזר) להוצאות הכרוכות בביצוע הטיפולים ובקבלת השירותים המכוסים בפוליסה. השיפוי כפוף לתקרות שנקבעות מעת לעת ע"י הרשויות.

בנוסף, ניתן לרכוש 2 פוליסות בטוח בריאות פרטי ייחודיות למקרה של גילוי מחלה קשה, מתוך רשימה של 32 מחלות קשות, ובמקרה של גילוי סרטן.
פוליסות אלו מעניקות פיצוי כספי בשיעור שנקבע מראש בפוליסה ע"י המבוטח. הפיצוי מיועד לכל מטרה והשימוש בו כפוף לשיקול בלעדי של המבוטח ומשפחתו.
מטרת הפוליסות היא לספק למשפחה שאחד מבניה – הורה או ילד – חלה אמצעים כספיים הנחוצים לאור העול הכלכלי שמוטל על בני המשפחה כתוצאה ממחלת בן/בת המשפחה, השואבת את מלוא תשומת הלב ומכבידה גם על התקציב וגם על היכולת להתפרנס.

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מספק הגנה פיננסית למצב סיעודי, כאשר אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו שורה של פעולות בסיסיות כגון לקום, לשבת, להתרחץ וכד'. פעולות אלו מוגדרות בחוק.
בדרך כלל אדם מגיע למצב סיעודי לעת זקנה, אך הביטוח מכסה גם מצבים סיעודיים כתוצאה מתאונה או מחלה.
בניגוד לפוליסות ביטוח בריאות פרטית, ביטוח סיעודי ניתן לרכוש רק במסגרת פרטית.

מומחי הביטוח של עמיתים ערוכים לספק לכל לקוח פתרונות ביטוח בריאות פרטי וביטוח סיעודי של כל חברות הביטוח, בהתאמה לצרכים וליכולות הכספיות.

פנו אלינו לקבלת מידע וייעוץ לרכישת הפוליסות המתאימות.

סגירת תפריט